Invigning av Jakobstads återvinningsstation

Invigning av Jakobstads återvinningsstation featured image
Event date 22.09.2020 - 22.09.2020
Event time 14:00 - 18:00
Event location Spituholmsvägen 90, Jakobstad
City Jakobstad
Event organiser Ab Ekorosk Oy
Event category Övriga evenemang

Tisdag 22.9 kl. 14-18 ordnas invigning av Jakobstads återvinningsstation. Styrelsens ordförande Stefan Storholm inviger stationen och klipper bandet klockan 14, och sen är det kaffeservering ända till klockan 18. Invigningen är en del av Hållbarhetsveckan i Österbotten.

Personal från Kokkotyösäätiös Retro-butik för återbruk deltar i invigningen och tar emot hela och rena saker, som det inte längre finns behov för.

Den nya återvinningsstationen har fler containerplatser och tak över containrarna. Det gör det möjligt att samla in fler avfallsslag i framtiden, och taket gör att det insamlade materialet är av bättre kvalitet.
Lagret för farligt avfall och utrymmet för återbruk har placerats nära infarten på den nya återvinningsstationen. Besökare som vill lämna farligt avfall eller saker till återbruk bör ta detta i beaktande när de packar avfallslasset där hemma. Det som ska lämnas in först packas sist på lasset.

Back to top of page