Paneldiskussion – Samarbetet och synlighet för mat från Österbotten

Paneldiskussion – Samarbetet och synlighet för mat från Österbotten featured image
Event date 21.09.2020 - 21.09.2020
Event time 14:00
City Annan ort
Event organiser Matriket Österbotten
Event category Föreläsningar och seminarier

Österbotten är känt som en region med stark entreprenörsanda och företagarkultur. Vi har en stark och mångsidig produktion av livsmedel av stor betydelse för den inhemska livsmedelsförsörjningen. Under den pågående pandemin har livsmedelsproduktionens betydelse blivit ännu tydligare, men vi står också inför olika utmaningar.

Den ekonomiska konjunkturen, livsmedelshandelns styrning av marknaden, ökande kostnader samt klimatförändringen skapar en oviss framtid. På en nationell och internationell marknad har vi allt att vinna på ett aktivt lokalt samarbete inom hela produktions- och distributionskedjan. Stora företag kan fungera som lokomotiv för de mindre, medan små lokala företag skapar mångfald i värdekedjan som även de stora har nytta av. Innovation kommer ofta från små aktörer som tar avstamp från det lokala och inspiration utifrån.
Genom ett målmedvetet samarbete kunde vi bli ännu starkare. Vilka samarbetsmodeller hittar vi i andra nordiska regioner?

Hur är vårt rykte som matregion, och vad tänker den finländska konsumenten om österbottniska livsmedel? Vilken nytta skulle en strukturerad samarbetsplattform inom livsmedelsbranschen i Österbotten ge, hur kunde den se ut, och hur når vi dit?

Kom med och diskutera!

Vi lever i en tid av förändring, men mat blir inte omodernt. Förändring skapar även möjligheter.

Länk till livestreamen på kommande. 

Back to top of page