10 år av REKO – hur stärka handel med lokal mat utan mellanhänder

10 år av REKO – hur stärka handel med lokal mat utan mellanhänder featured image
Event date 28.09.2023 - 28.09.2023
Event time 14:00 - 16:00
Event location Svenska handelshögskolan i Vasa, Auditoriet och online
Region Virtuellt
City Virtuellt
Event organiser Svenska handelshögskolans styrkeområde i "Ansvarsfull Organisering"
Event category Föreläsningar och seminarier

Välkommen att fira 10 år av REKO!
Tidpunkt: 28.9.2023, 14:00-16:00
Plats: Hankens Auditorium, Biblioteksgatan 16, Vasa. Hybrid, online deltagande möjligt.
Registrering: Evenemanget är gratis, men kräver anmälan (LÄNK HÄR) före 26.9.2023.

I år firar REKO nätverket 10 år av direkt handel med lokal mat i Österbotten! I juni 2013 startades två pilotgrupper för att testa det nya konceptet med handel utan mellanhänder i Jakobstad och Vasa. Vid den tidpunkten hade ingen av de inblandade en aning om att konceptet skulle spridas långt utanför Finlands gränser. Detta seminarium firar REKOS tio år av verksamhet och framgångar. Under dagen kommer vi bland annat att höra forskare som studerat REKO från olika håll – både i Finland och utomlands. Hur ser de på utvecklingen, framgångarna och utmaningarna med REKO-modellen? Vilka är utmaningarna i denna typ av lokalmatsnätverk, vars fortsättning till stor del beror på ett aktivt engagemang av både producenter, konsumenter, och frivilliga administratörers arbete? Presentationerna följs av en öppen diskussion med publiken om hur man kan stärka REKO. Kom med och var en del av REKOs livskraftiga framtid!

Presentationerna kommer att gå på svenska, finska och engelska (rubriken nedan enligt vilket språk som används), vid behov kan presentationerna översättas till de andra språken.

Program:

14:00-14:15 Välkomsthälsning
Maria Ehrnström-Fuentes, biträdande professor, Hanken
Thomas Snellman, Reko-nätverkets grundare

14:15-14:30 The REKO model: Facebook as a platform for food system reconnection
Sophia Hagolani-Albov, doctoral researcher, University of Helsinki,

14:30-14:45 Market Shaping Dynamics in Digital Local Food Markets – Case REKO
Kristin Bentsen, Associate professor, USN School of Business, Norway

14:45-15:00 Paikallista tukemassa – Tutkimustuloksia REKO:n asiakaslähtöisyydestä
Hannele Suvanto, Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

15:00-15:15 REKO – Kuluttajien ja tuottajien kohtaamispaikka
Hanna Leipämaa-Leskinen, apulaisprofessori, Vaasan Yliopisto

Kort paus * Lyhyt tauko * Short break *

15:30-16:00 PANEL: Hur stärka REKOs livskraft i framtiden? Miten vahvistaa REKOn elinvoimaa tulevaisuudessa? How to strengthen REKO’s viability in the future?

Efter evenemanget, tar vi oss till REKO utdelningen vid Kaserntorget (kl 16:15-16:45) för att fira med producenterna och konsumenterna!

För mer information kontakta: maria.ehrnstrom-fuentes@hanken.fi

Address: Kirjastonkatu 16, 65100 Vaasa, Finland

Back to top of page