Om Hållbarhetsveckan

Med Hållbarhetsveckan i Österbotten vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade i Österbotten skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs i regionen lyfts fram.

Projektets mål är att synliggöra och stärka aktörer som satsar hållbart och att ge möjlighet för aktörerna till nätverkande. Vi vill också lyfta upp och synliggöra temat hållbarhet och goda exempel på hållbart agerande för en bredare allmänhet i Österbotten och så sprida information och goda exempel för flera aktörer att påbörja sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen. Den första hållbarhetsveckan ordnas den 21–27 september 2020.

Aktiviteterna som ordnas under veckan kan vara inom ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet, och kan till exempel vara i form av verkstäder, föreläsningar, temadagar eller öppet husevenemang. Evenemangen under Hållbarhetsveckan kan ordnas av kommuner, skolor, företag eller föreningar.

Projektet förverkligas av Finlands svenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten i samverkan med Lokalkraft Leader Åland r.f.

Projektet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden, Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond och Svenska Österbottens kulturfond, med medel från syskonen Hintz fond.

Kunskapsmaterial om cirkulär ekonomi

Som en del av projektet Spektrum producerar Yrkesakademin i Österbotten undervisningsmaterial kring cirkulär ekonomi. Målgrupp för materialet är andra stadiet.

Vad är cirkulär ekonomi?

 

 

Kontaktperson på YA! är Henrik Ingo. E-post: henrik.ingo@yrkesakademin.fi tfn 044-750 3229

Back to top of page