Delaktighet i skolan – praktiska tips för inkluderande arbetssätt | Osallisuus oppilaitoksissa – käytännön vinkkejä osallistaviin työtapoihin

Delaktighet i skolan – praktiska tips för inkluderande arbetssätt | Osallisuus oppilaitoksissa – käytännön vinkkejä osallistaviin työtapoihin featured image
Event date 25.09.2024 - 25.09.2024
Event time 14:00 - 15:00
Event location Google Meet
Region Nationellt
City Virtuellt
Event organiser Allas yrkes / Ekvalita
Event category Föreläsningar och seminarier

Jämlikhetsexperterna Virve Savoila och Eerika Ströömi från Ekvalita öppnar upp vad delaktighet i en skolkontext innebär. Jämlikhet och delaktighet är en väsentlig del av det sociala hållbarhetsarbetet i skolan. Under tillfället får deltagarna även praktiska tips på arbetssätt som ökar delaktighet. Det finns även möjlighet till diskussion och att ställa frågor. Tillfället ordnas inom ramarna för projektet Allas yrkes som främjar jämlikhet inom yrkesutbildningen. Tillfället är tvåspråkigt (svenska och finska) och dess målgrupp är personal inom alla utbildningsstadier.

Anmäl dig senast tisdagen den 24.9 via den här länken: https://forms.gle/UA5VzPpVtZmkB7i68. De anmälda får en länk till Google Meet för tillfället per e-post.

Tässä online-tilaisuudessa yhdenvertaisuusasiantuntijat Virve Savoila ja Eerika Ströömi Ekvalitalta avaavat osallisuuden käsitettä koulumaailmassa. Osallisuus ja yhdenvertaisuus on olennainen osa sosiaalista kestävyyttä kouluissa. Savoila ja Ströömi antavat myös käytännön vinkkejä osallisuutta lisäävistä työtavoista. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus keskustella ja esittää kysymyksiä. Tilaisuus järjestetään ammatillisen koulutuksen yhdenvertaisuutta edistävän Allas yrkes -hankkeen puitteissa. Tilaisuus on kaksikielinen (suomi ja ruotsi), ja sen kohderyhmänä on koulujen henkilökunta kaikilla kouluasteilla.

Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 24.9. tämän linkin kautta: https://forms.gle/UA5VzPpVtZmkB7i68. Ilmoittautuneille lähetetään Google Meet -linkki tilaisuuteen sähköpostitse.

Back to top of page