Ekosystemtjänster och hållbarhet

Ekosystemtjänster och hållbarhet featured image
Event date 28.09.2021 - 28.09.2021
Event time 15:00 - 16:00
Event location Online via Teams
Region Nationellt
City Annan ort
Event organiser projektet KLIVA
Event category Föreläsningar och seminarier

Hur ser landsbygdens framtid ut? Hur är ekosystemtjänster kopplade till människans välmående? Kenneth Nordberg pratar om ämnet hållbarhet och ekosystemtjänster. Han har forskat i utvecklingen av landsbygden och ekosystemtjänster på Åbo Akademi.

Landsbygdens livskraft är kopplat till ekosystemtjänsternas hållbara användning. Ekosystemtjänster är bl.a. råvaror som naturen erbjuder och också så kallade kulturella ekosystemtjänster. Konst, välmående och rekreation är exempel på kulturella ekosystemtjänster. På föreläsningen hör vi även hur ekosystemtjänster kan användas som utgångspunkt till en dialog, när man funderar på landsbygdens framtid.

Evenemanget ordnas av projektet KLIVA – vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring.

Delta genom att klicka på länken.

Back to top of page