Hållbarhet som tema i skolvardagen

Hållbarhet som tema i skolvardagen featured image
Event date 26.09.2022 - 30.09.2022
Event location Vasa övningsskola - grundskolan och gymnasiet (Kirkkopuistikko 11, 65100 Vaasa, Finland)
Region Österbotten
City Vasa
Event organiser Åbo Akademi/Vasa övningsskola
Event category Föreläsningar och seminarier

Närproducerad mat i skolrestaurangen. Under veckan kommer skolrestaurangen att tillreda luncherna av närproducerade grönsaker och köttprodukter. Producenterna kommer att presenteras för eleverna och synliggöras i skolans matsal. Under veckan bjuder vi på närodlade frukter och grönsaker som mellanmål.

Vikten av sopsortering framhålls.

Hållbarhetsexempel i undervisningen, t.ex. kring vatten-, el- och värmeförbrukning i våra egna skolhus, plogging.

Vi dokumenterar veckan på skolans hemsida och våra kanaler på sociala medier.

Hållbarhetsveckan sker i samarbete med aktörer inom jordbruksnäringen och sopsorteringen.

Address: Kirkkopuistikko 11, 65100 Vaasa, Finland

Back to top of page