Hållbarhet som tema i skolvardagen

Hållbarhet som tema i skolvardagen featured image
Event date 27.09.2021 - 01.10.2021
Event location Vasa övningsskola
Region Nationellt
City Vasa
Event organiser Åbo Akademi/Vasa övningsskola
Event category Föreläsningar och seminarier

Elever, gymnasiestuderande och personal har våren 2021 via en enkät fått vara med och brainstorma kring teman som behandlas under veckan. Miljöarbetsgruppen konkretiserar idéerna i samråd med skolans ledning.

Hållbarhetstemat lyfts i undervisningen, t.ex. genom exempel kring vatten-, el- och värmeförbrukning i våra skolhus, användning av återvinningsmaterial, miljövänliga transporter och plogging.

Närproducerad mat serveras i skolrestaurangen. Under veckan tillreder skolrestaurangen luncherna av närproducerade grönsaker och köttprodukter. Producenterna presenteras för matgästerna och synliggörs i skolrestaurangen. Under veckan bjuder vi på närodlade frukter och grönsaker som mellanmål.

Sopsortering enligt ny modell framhålls. Sopsorteringskedjan kartlades våren 2021 och sopsorteringskärlen har uppdaterats inför läsåret.

Veckan dokumenteras på skolans hemsida och i våra kanaler på sociala medier.

Back to top of page