Hur du kan skapa livslånga hållbara vanor

Hur du kan skapa livslånga hållbara vanor featured image
Event date 25.09.2023 - 25.09.2023
Event time 18:30 - 20:30
Event location Korsholms kulturhus (Skolvägen 1, 65610 Korsholm, Finland)
Region Österbotten
City Korsholm
Event organiser Korsholms vuxeninstitut
Event category Föreläsningar och seminarier

Vad kan du lära dig av dina nuvarande ovanor och dina tidigare försök att skapa bestående goda vanor?
Vilka avgörande förhållningssätt kan du anamma som kommer rikta in hela dig på att lyckas?
Vi styrs väldigt långt av känslan i stunden. Så hur kan du se till att du faktiskt gör din nya vana bestående när det väl gäller?

När du går hem från den här föreläsningen kommer du ha insikter och verktyg som du direkt kan börja använda för att skapa din nya vana och göra den bestående. Kaffeservering i pausen.

Föreläsare: Eva Friman
Avgift: 17 €

Address: Skolvägen 1, 65610 Korsholm, Finland

Back to top of page