Matlust! Kraft och näring för hemmaboende seniorer

Matlust! Kraft och näring för hemmaboende seniorer featured image
Event date 29.09.2021
Event time 10:00 - 12:00
Event location Tölby hembygdsförening
City Korsholm
Event organiser Finlands svenska Marthaförbund r.f & projektet Matlust

Välkomna på ett tillfälle fyllt av matinspiration!

Vi diskuterar kostfrågor och går genom hur vi kan öka matlusten och aptiten på äldre dagar. Tillfället avslutas med ett gemensamt mellanmål. Evenemanget riktar sig till ensamboende seniorer och är kostnadsfritt.

Tillfället ordnas av projektet Matlust och leds av projektledare Emilia Nord och hushållsrådgivare Sofia Grynngärds.

Back to top of page