Mitt behov av att höra till

Mitt behov av att höra till featured image
Event date 29.09.2021
Event location Yrkesakademin i Österbotten
Region Nationellt
City Annan ort
Event organiser Yrkesakademin i Österbotten
Event category Föreläsningar och seminarier

Gemenskap- ett uppdrag för alla!

Trygga relationer och samhörighet är viktigt för välbefinnande. Hur vi kan förebygga utanförskap och mobbning, hur kan vi tillsammans bidra till varandras trygghet och trivsel?

Föreläsare är Maria Lingonblad, sakkunnig inom mobbningsförebyggande arbete i skolan, Folkhälsan.

Back to top of page