Skördemarknad på Fiskarstranden

Event date 02.10.2021
Event time 11:00 - 15:00
Event location Fiskets Hus, Fiskarstranden
Region Nationellt
City Vasa
Event organiser Matriket Österbotten/Fiskdisken/Hejm/Österbottens fiskarförbund
Event category Föreläsningar och seminarier

Tillsammans med flera lokala producenter och småföretagare ordnas en
marknad för alla som är intresserade av lokal-producerat, både hantverk och mat.

Back to top of page