Sortera rätt är lätt!

Sortera rätt är lätt! featured image
Event date 29.09.2021 - 29.09.2021
Event location Nykarleby
Region Nationellt
City Nykarleby
Event organiser KREDU
Event category Föreläsningar och seminarier

KREDU (Kristliga folkhögskolan i Nykarleby) kommer att hålla en temadag kring avfallsortering och återvinning onsd. 29.9 för skolans vuxna invandrarstuderande.

Med temadagen vill vi påminna om hur vi, var och en, kan bidra till minskad miljöbelastning genom att vi drar ner på onödig konsumtion, genom att återanvända mera och genom att vi källsorterar och tar hand om vårt avfall på ett bra och säkert sätt. Vi vill uppmuntra skolans studerande till bättre sortering av avfall och därigenom öka möjligheten till återvinning av olika avfallsfraktioner.

Temadagen inleds med föreläsning och anvisningar om hur vi ska sortera avfallet för att det ska kunna återvinnas maximalt, sen följer workshops och dagen avslutas med besök på avfallshanteringsbolaget Ekorosk i Jakobstad där gruppen guidas runt av kundrådgivare Marko Berg.

Back to top of page