Omställning Österbotten rf.

Omställning Österbotten rf. featured image
City Annan ort

Omställning Österbotten är ett nätverk som har skapats för att stödja och inspirera de lokala omställningsinitiativ som startar runt om i Österbotten.

Omställning betyder att man önskar arbeta för ett hållbart samhälle tillsammans. Ett hållbart samhälle betyder en balans mellan den sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska dimensionen.

Lokalsamhället står i fokus och det är där vi önskar påverka i en hållbar riktning. Det kan gälla allt från matproduktion och lokal energisjälvhushållning till inre hållbarhet för människan.

Back to top of page