Österbottens förbund

Österbottens förbund featured image
Location Sandögatan 6 b
Zip Code 65100
City Vasa

Österbottens förbund arbetar för ett resurssmart samhälle. Våra långsiktiga målsättningar är ett koldioxidsnålt samhälle, miljömedvetna aktörer och natur med stor mångfald och rena vatten.

Vi arbetar mot de här målen genom områdesplanering, regionutveckling och regional finansiering.

Vi främjar till exempel forskning och utveckling inom förnybar energi, smarta energilösningar och energieffektivitet samt företagsverksamhet inom området. Inom planläggningen arbetar vi med att till exempel utveckla kollektivtrafiken och förbättrar möjligheterna för cykeltrafiken.

Back to top of page