Stormossen

Stormossen featured image
Location Stormossvägen 56
Zip Code 66530
City Korsholm

Stormossen är ett kommunalägt avfallsbolag, vars verksamhetsområde innefattar sex kommuner. Stormossens verksamhet utgör ett exempel på verklig cirkulär ekonomi. Vi behandlar bioavfall och slam och av det produceras kompostjord och fordonsbränsle. Resultatet är ett klimatsmart kretslopp av näringsämnen och energi.

 

Back to top of page