Vasa övningsskola

Vasa övningsskola featured image
Location Kyrkoesplanaden 11-13 | Skolhusgatan 31
Zip Code 65100
City Vasa

Läsårstemat under åren 2020-2023 är ”En välmående, hållbar och värdeskapande skola”. Hållbarhet är en del av verksamheten och synliggörs i undervisning och fostran, i uppdraget som praktikplats för blivande lärare, i skolrestaurangernas verksamhet och i fastighetsskötsel, energiförbrukning, sophantering samt städfunktioner.

Back to top of page