Marthaförbundet och Hållbarhetsveckan i Österbotten utmanar

Servera smarthfisk i storkök på Hållbarhetsveckan

27.9-3.10.2021

 

Över 80% av fisken som konsumeras i Finland är importerad. Dessutom är fiskkonsumtionen mycket ensidig och baserar sig på enstaka arter. Ur hållbarhetssynvinkel borde vi satsa på konsumtion av inhemsk vild fisk och speciellt outnyttjade fiskarter.

Under Hållbarhetsveckan 2021 utmanar vi er att servera smarthfisk i restaurangerna. Lokalfångad fisk såsom nors, id och strömming är ett hållbart val och gynnar såväl Östersjön som den lokala fiskaren och hälsan.

Bra för Östersjön, bra för hälsan och stöder den lokala fiskaren

Övergödning drabbar 97% av Östersjön, dvs ett överskott av fosfor och kväve påverkar havet negativt. Båda ämnen förekommer naturligt i miljön men de överförs i överskott till vattenmiljön på grund av mänskliga aktiviteter på land. Övergödning leder till en ökad produktion av växtplankton och alger vilket i sin tur leder till grumliga vatten, syrebrist och minskad biologisk mångfald. Fiske är praktiskt sett det enda sättet att ta bort fosfor ur havet.

Grova beräkningar anger att ett gram fosfor ger upphov till ett kilogram alger. Tio gram fosfor innebär på så sätt 10 kg alger, dvs ett helt ämbar. Mängden fosfor i ett kilogram fisk varierar beroende på fiskarten, ett kilogram mört innehåller 8 gr fosfor, ett kg braxen/gädda/abborre 7 gr fosfor, och ett kg strömming 4 gr fosfor. Det innebär att om du serverar ungefär 12 portioner strömming (á 200gr/person) tar du bort ett helt ämbar alger ur havet.

Var en förebild vad som angår hållbar fisk i ditt storkök,

 ANTA UTMANINGEN!

 

Hur delta?

När ni bestämt er för att anta utmaningen i ert kök, kan ni antingen registrera det som en aktivitet på hallbarhetsveckan.dev2020/anmalan eller kontakta Nora Backlund som koordinerar Hållbarhetsveckan (kontaktuppgifter längre ner).

När ni anmält ert deltagande kommer närmare information om hur ni rapporterar om serverade portioner till oss. Tillsammans kan vi fiska stora mängder fosfor ur havet under Hållbarhetsveckan, men hur mycket- det återstår att se.

Hjälp och stöd!

Marthaförbundets sakkunniga står till tjänst med information om användningen av smarthfisk, fortbildning, recept och det väsentligaste att hitta råvara till era restauranger.

En Smarthfisk tasting för restaurang och kökspersonal ordnas under Östersjödagen 26.8.2021.

Roosa Mikkola
Projektledare Östersjön 2.0
roosa.mikkola@martha.fi
044 740 3144

Anita Storm
Ekologirådgivare
anita.storm@martha.fi
044 735 4975

 

I frågor gällande Hållbarhetsveckan som arrangemang svarar:

Nora Backlund
Projektledare för Hållbarhetsveckan i Österbotten
nora.backlund@fs4h.fi
044-0797079
hallbarhetsveckan.dev2020

 

Hållbarhetsveckan i Österbotten är en evenemangsvecka där goda idéer och praktiska exempel på hållbarhetsarbete i Österbotten synliggörs. Evenemangsveckan arrangerades första gången hösten 2020 och målet är att det ska bli ett årligen återkommande arrangemang som stärker aktörer som satsar på hållbarhet och inspirerar österbottningarna till ökad aktion för en hållbar livsstil.

Projektet koordineras av Finlands svenska 4H, med finansiering ur Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden, Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond och Svenska Österbottens kulturfond, med medel från syskonen Hintz fond.

 

 

Back to top of page